Menu

Onderzoek

De Tovertafel Original is ontstaan tijdens het promotieonderzoek van Hester Le Riche. Onderzoek is voor ons nog steeds erg belangrijk omdat we producten willen ontwikkelen die goed aansluiten bij de wensen van de bewoners en zorgmedewerkers.

Dementie & de Tovertafel

Promotieonderzoek: Playful design for activation Bekijk dit onderzoek

Onderzoek: Omgeving biedt actieve bijdrage Bekijk dit onderzoek

Onderzoek: Zorginstelling als inspirerende omgeving Bekijk dit onderzoek

Spelontwerp en dementie Bekijk dit onderzoek

Co-Designing de Tovertafel Original Bekijk dit onderzoek

 

Effecten van de Tovertafel

The Use of Interactive Tables in Promoting Wellbeing
(...) (HCII, 2019) Bekijk dit artikel

 

Kwaliteit van Leven van Verpleeghuisbewoners met
Dementie (...) het spelen met de Tovertafel

(Tijdschrift voor Gerontologie & Geriatrie, 2018) Bekijk dit artikel

Onderzoek: Playful design for activation

Tovertafel-bedenker Hester promoveerde aan de TU Delft op haar onderzoek naar de Tovertafel. In zorginstellingen lijdt 90 procent van de bewoners met dementie aan apathie. De doelstelling van Hesters promotieonderzoek was daarom de passiviteit van ouderen met dementie te verminderen door een product te ontwikkelen dat hen stimuleert in fysieke activiteit en sociale interactie.

Gedurende haar onderzoek werden verschillende studies uitgevoerd om meer kennis op te doen van de doelgroep en de context waarin mensen met dementie leven. Via meerdere ontwerpstappen die steeds gecombineerd werden met wetenschappelijk onderzoek, het zogenaamde ‘research by design’, is het uiteindelijke concept van de Active Cues Tovertafel ontwikkeld.

Lees hier het proefschrift

Onderzoek: Omgeving biedt een actieve bijdrage

Met kwalitatieve studies onderzochten we de invloed van de sociale omgeving op de beweging van ouderen met dementie. Hoe draagt interactie tussen de bewoners en het zorgpersoneel bij aan de activiteit van de bewoners? We deden interviews met bewoners en het zorgpersoneel, organiseerden focusgroepsessies, deden observaties en liepen mee met het personeel.

 • Het zorgpersoneel gebruikt 9 strategieën om bewoners met dementie te stimuleren: gebruik van humor en optimisme, bewustwording, stimuleren van zelfvertrouwen, creëren van een veilige omgeving, persoonlijke aandacht, de tijd geven om het eerst zelf te proberen, een resolute houding aannemen, benadrukken van het ‘samen doen’ en het meespelen met hun beleving.
 • Of de bewoners meedoen aan activiteiten of deze zelfstandig doen, wordt sterk beïnvloed door de reactie van de bewoners zelf. Deze kan coöperatief, meegaand, afwachtend of tegendraads zijn.
 • Er zijn verschillen tussen de zorgmedewerkers: sommige medewerkers hebben een meer afwachtende houding, sommigen een ondersteunende en anderen een zeer verzorgende houding.
 • Bewoners onderling kunnen elkaar stimuleren en demotiveren. Onderling contact is nodig is om dingen samen te doen en elkaar te motiveren, maar er kan ook een onderling gecreëerde demotiverende sfeer ontstaan.

Dit onderzoek verschijnt als hoofdstuk in het proefschrift van Hester Le Riche

Tovertafel biedt dagbesteding voor mensen met dementie

Onderzoek: Zorginstelling als stimulerende omgeving

In de literatuur zijn diverse studies te vinden naar het effect van de fysieke omgeving in zorginstellingen op het bewegen van bewoners met dementie. Wij deden een systematische literatuurreview om in kaart te brengen wat er bekend is over het effect van deze fysieke elementen. Dit artikel is gepubliceerd in het Journal of Applied Ergonomics.

 • Positieve resultaten zijn gevonden voor: muziek, functionele aanpassingen in het interieur (bijvoorbeeld geheugensteuntjes of aanwijzingen) en het huiselijk inrichten van de gemeenschappelijke ruimtes.
 • Overwegend positieve resultaten zijn gevonden voor: kleinschalige woonvormen.
 • Gemixte resultaten zijn gevonden voor: snoezelen, (extra) fel licht en aanpassingen in plattegrond van de zorginstelling.

Lees de wetenschappelijke publicatie

Spelontwerp en dementie

De achteruitgang in de hersenen als gevolg van dementie beïnvloedt hoe ouderen de wereld om zich heen ervaren. Het beïnvloedt dus ook het spelen van spellen. Om vast te stellen welke spellen geschikt zijn voor ouderen in de verschillende stadia van de ziekte van Alzheimer, bekeek Hester Le Riche samen met onder andere dr. Laura Eggermont literatuur uit de neuropsychologie.

 • Het stadium van dementie heeft zo’n grote invloed op welke spellen geschikt zijn, dat het ontwerpen voor de groep ‘ouderen met dementie’ als geheel een utopie is.
 • Spelervaringen die geschikt zijn voor alle stadia, zijn: sensorische stimulatie, ontspanning en reminiscentie.
 • Spelervaringen die geschikt zijn voor mensen in een beginnend stadium van dementie, zijn: sympathie, verzorging, kameraadschap, expressie, humor, erotiek, omverwerping en uitdaging.
 • De spelervaring ‘exploratie’ is niet geschikt voor mensen met Alzheimer.

Het artikel is geaccepteerd bij International Journal of Design*.
Lees de wetenschappelijke publicatie

 

Codesign voor mensen met dementie

Co-designing de Tovertafel Original

De Tovertafel Original is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met bewoners van zorgaanbieder Careyn. Deze onderzoeks- en ontwerpmethode wordt ‘participatory design’ of ‘co-design’ genoemd. Doordat we de doelgroep bij het ontwerpproces betrokken, konden we de Tovertafel goed afstemmen op wat de ouderen kunnen, maar ook op wat zij het leukst vinden.

 • Het spel moet het initiatief nemen om de ouderen uit te nodigen mee te doen. Ze beginnen niet uit zichzelf.
 • Door ouderen steeds weer te herinneren aan waar ze mee bezig zijn, blijven ze langer actief.
 • Lichtprojecties die rijk in kleur, beweging en detail zijn, worden het meest gewaardeerd door de ouderen.
 • Doordat er ‘niks mis kan gaan’ tijdens het spelen, wordt een veilige situatie gecreëerd waarin ouderen vrijelijk dingen uitproberen.
 • Spellen waaraan ouderen in verschillende stadia van dementie kunnen deelnemen, sluiten niemand uit. Dit creëert een positieve, gezellige sfeer van ‘samen zijn’.

Doorontwikkeling

Ook nadat de producten van Active Cues op de markt zijn gebracht, blijft onderzoek belangrijk. Niet alleen om nieuwe spellen te ontwikkelen, maar ook om de effecten van de Tovertafel te toetsen. Naar de Tovertafel Original is bijvoorbeeld al een aantal evaluatiestudies uitgevoerd met positieve resultaten op het gebied van emotie, sociale interactie en fysieke activiteit. Momenteel lopen er verschillende vervolgstudies en we staan open voor samenwerkingen met kennisinstellingen die onderzoek willen doen.

Mensen met Dementie bewegen met Tovertafel Original Spel

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws