Menu

Onderzoek

Onderzoek is volgens ons erg belangrijk omdat we producten willen ontwikkelen die goed aansluiten bij de wensen van de cliënten en zorgmedewerkers. Daarom doen we verschillende studies naar mensen met een verstandelijke beperking, hun zorgomgeving en de effecten van de Tovertafel UP.

Verstandelijke beperking & de Tovertafel

Specifieke speleigenschappen van de Tovertafel UP Bekijk dit onderzoek
De acute effecten van een interactief spel Bekijk dit onderzoek

Evaluatie gebruikerservaring van de Tovertafel UP Bekijk dit onderzoek

Mensen met een verstandelijke beperking testen de Tovertafel UP

Specifieke speleigenschappen van de Tovertafel UP

Na de lancering van de Tovertafel Original voor mensen met dementie in 2015 kwam vanuit de zorg al snel vraag naar een Tovertafel die specifiek was ontwikkeld voor mensen met een verstandelijke beperking. Na een intensief ontwerp- en onderzoekstraject, in samenwerking met cliënten en zorgmedewerkers van Philadelphia Zorg, lanceerden we in april 2016 de Tovertafel UP.

  • Elk spel bestaat uit meerdere lagen waardoor mensen met een verschillend niveau tegelijkertijd met de spellen kunnen spelen.
  • De spellen bieden een rijke ervaring met elementen die passen bij hun belevingswereld.
  • Spelervaringen die belangrijk bleken te zijn voor volwassenen met een verstandelijke beperking zijn sensorische prikkeling, competitie, sympathie, humor, uitdaging en creativiteit.

De acute effecten van een interactief spel

Active Cues was benieuwd naar de effecten van de Tovertafel UP. Daarom vroegen we twee afstudeerstudenten om die te onderzoeken. Bianca Kwant deed voor haar studie Toegepaste Psychologie bij twee verschillende locaties van Philadelphia Zorg onderzoek naar de directe effecten van de Tovertafel UP. Hiervoor observeerde zij de factoren vreugde, verdriet, woede, angst, fysieke activiteit en sociale interactie bij twee groepen van in totaal 12 personen met een verstandelijke beperking.

 

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er tijdens het gebruik van de Tovertafel UP een stijging is in de vreugde, sociale interactie en lichamelijke activiteit bij mensen met een verstandelijke beperking. Bovendien bleek dat zij meer gingen samenwerken en dat er sprake was van meer sociale interactie.

Mensen met een verstandelijke beperking testen een nieuwe game
Tovertafel UP wordt ontwikkeld samen met de doelgroep

Evaluatie gebruikerservaring van de Tovertafel UP

Naast de effecten van de Tovertafel UP op de cliënten, waren we ook benieuwd naar de ervaringen van de gebruikers. In een ander onderzoek onderzocht afstuderend student Lianne (Gezondheidszorg Technologie aan de Hogeschool Rotterdam) voor Active Cues in hoeverre het gebruik van de Tovertafel UP kan worden verbeterd voor cliënten en medewerkers. Ook Lianne deed hiervoor observaties bij twee locaties van Philadelphia Zorg.

 

Uit het onderzoek van Lianne kwam een aantal verbeterpunten voor de spellen naar voren om ze nog beter aan te laten sluiten op de wensen van de cliënt en de zorgmedewerkers. Hiermee zijn we uiteraard aan de slag gegaan.

 

Doorontwikkeling

Ook nadat de producten van Active Cues op de markt zijn gebracht, blijft onderzoek belangrijk. Niet alleen om nieuwe spellen te ontwikkelen, maar ook om de effecten van de Tovertafel te toetsen. Naar de Tovertafel Original is bijvoorbeeld al een aantal evaluatiestudies uitgevoerd met positieve resultaten op het gebied van emotie, sociale interactie en fysieke activiteit. Momenteel lopen er verschillende vervolgstudies en we staan open voor samenwerkingen met kennisinstellingen die onderzoek willen doen.

Tovertafel UP is een zorginnovatie voor mensen met een verstandelijke beperking

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws