Menu
Wij delen onze kennis graag met andere ontwerpers die producten willen ontwikkelen voor de zorg.

Voor
ontwerpers

Hoe ontwerp je spellen voor mensen met een speciale zorgbehoefte? Hoe passen wij de co-designmethode toe in de ontwikkeling van onze spellen? En met welke factoren moet je als ontwerper rekening houden?

Co-design

Hoe ontwerp je spellen voor mensen met een cognitieve uitdaging? Volgens ons begint het bij je verplaatsen in hun belevingswereld. Omdat wij producten willen ontwikkelen voor bijzondere doelgroepen, bedenken wij die producten samen met de doelgroep.

Dit proces waarin ontwerpers en niet-ontwerpers samenwerken, heet co-design. Tijdens de ontwikkeling van nieuwe spellen betrekken we experts en betrokkenen van diverse zorglocaties (onze co-designlocaties) in Nederland, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika.

Co-designlocaties

Tijdens creatieve sessies op onze co-designlocaties verdiepen wij ons samen met zorgmedewerkers, gedragsdeskundigen, begeleiders of familieleden van de spelers in hun interesses en beleving. Daarnaast lopen we af en toe mee met het zorgpersoneel. Zo komen we op ideeën voor nieuwe spellen. Het spel Dierenpuzzel voor de Tovertafel UP is bijvoorbeeld ontstaan vanuit de behoefte aan een spel dat op hetzelfde moment kan worden gespeeld door mensen met verschillende niveaus.

Bekijk onze co-designlocaties 

Van idee naar prototype

Ons ontwerpteam bestaat uit visueel ontwerpers, spelontwerpers en user centered ontwerpers. Dit team gaat in brainstorms aan de slag met de ideeën en suggesties die uit de creatieve sessies voortkomen en werkt deze ideeën uit tot spelconcepten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ontwerptools, zoals spelkenmerken, die we zelf ontwikkelen. De spelconcepten worden vervolgens doorgegeven aan het ontwikkelingsteam dat zich ontfermt over de techniek achter de spellen.

Bekijk de spelkenmerken per doelgroep

Van prototype naar lancering

Het eerste prototype is gemaakt. Nu willen we weten of de spellen echt aansluiten bij de doelgroep. We gaan terug naar de co-designlocatie en nu begint het leukste onderdeel: we gaan spelen! Tijdens deze speltesten blijven we zo dicht mogelijk bij de normale situatie en observeren we de doelgroep.

Bovendien evalueren we de prototypes van de spellen samen met zorgexperts of begeleiders. Wat werkt wel en wat niet? Wat mist er nog? Met de aanpassingen en discussiepunten wordt verder gewerkt, net zolang tot het nieuwe spel echt ‘past’ en geluksmomenten oplevert! Door het doen van speltesten sneuvelen er soms spellen die niet blijven aan te sluiten en bestaande spellen worden verbeterd. Maar er ontstaan ook weer ideeën voor nieuwe spellen!

Spelkenmerken

Wij willen zoveel mogelijk geluksmomenten creëren in de zorg en in het (speciaal) onderwijs. Daarom delen wij de inzichten die voortkomen uit ons onderzoek niet alleen met onze eigen ontwerpers en ontwikkelaars, maar ook met andere ontwerpers die de kwaliteit van leven voor mensen met een cognitieve uitdaging willen verbeteren. De onderstaande spelkenmerken zijn voortgekomen uit speltesten, eigen onderzoeken en observaties en uit bestaande literatuur. Ze geven ons inspiratie bij het bedenken van nieuwe spellen, maar ze worden ook gebruikt om te controleren of een spelconcept voldoet aan de juiste voorwaarden voor een specifieke doelgroep. De spelkenmerken blijven in ontwikkeling en zijn nooit af, omdat we ze blijven aanscherpen en nooit uitgeleerd zijn!

Spelkenmerken

 • Het spel geeft voldoende reactietijd

 • Het spel is volwassen en realistisch

 • Het spel verrast

 • Het spel is idealiter zowel visueel als auditief

 • Het spel zoekt een balans tussen rustgevende en prikkelende projecties

 • Het spel past bij de belevingswereld en interesses

 • Het spel is eenvoudig maar niet kinderachtig

 • Het spel maakt het mogelijk om samen naar het doel toe te werken

 • Het spel kan zelfstandig gespeeld worden, of met minimale begeleiding

 • Het spel nodigt uit mee te doen op elk sociaal/emotioneel niveau

 • Het spel gebruikt kleurrijke, heldere, contrastrijke kleuren

 • Het spel daagt uit op elk cognitief niveau

 • Het spel lokt gezonde competitie uit

 • Het spel heeft een concreet doel

 • De speler heeft altijd het initiatief

 • Het spel reageert op minimale en langzame bewegingen

 • Geprojecteerde beelden lokken van nature beweging of aanraking uit

 • Het spel geeft voldoende reactietijd

 • Projecties worden goed verdeeld over de tafel

 • Het spel reageert altijd en op een logische manier

 • Projecties vertragen zodra ze binnen handbereik zijn

 • Het spel gebruikt projecties met hoog contrast

 • Het spel geeft enkel positieve feedback

 • Het spel nodigt uit mee te doen op elk niveau, niemand wordt uitgesloten

 • Het spel bevat herkenbare elementen van vroeger

 • Het spel houdt de aandacht van de spelers vast

 • Het spel trekt de aandacht van spelers

 • Het spel neemt het initiatief en geeft de spelers ‘uit zichzelf’ een nieuwe prikkel